Turystyka kulturowa

 

- turystyka_kulturowa01.jpgPodczas Twojego pobytu w regionie zachęcamy Cię do poznania bogatej spuścizny historycznej naszej ziemi. Pośród wąwozów, jarów, dolin i wzniesień zakosztować możesz przeszłości powiatu, której świadkami są urokliwe wiejskie kościółki, dworki i stylowe pałace. Zapomnij na moment o teraźniejszości i zanurz się w dzieje ośmiu gościnnych gmin. Każda z nich posiada swoje losy i tradycję - dzięki temu jest inna i intere­sująca.

- turystyka_kulturowa02.jpgCzarnków jest 800-letnim, pięknym miastem w Wiel­kopolsce. Niegdyś był to wczesnopiastowski gród, przy którym z czasem powstała otwarta osada targowa, a od wieku XIII zarządzali całością Czarnkowscy - gałąź możnego magnackiego rodu Nałęczów. Poszukując ciekawych miejsc, zwróć uwagę na siedzibę Urzędu Miasta - budowlę eklektyczną z polowy XIX wieku. Po lewej stronie ratusza ujrzysz perłę architektury - dawniej kolegiacki - dziś parafialny kościół pw. św. Marii Magdaleny. Jest on najcenniejszym za­bytkiem miasta. Obecna bryła pochodzi z lat 1580-1586. Wewnątrz szczególną uwagę przykuwa barokowy ołtarz główny ze wspaniałymi rzeźbami i obrazami, rokokowa ambona, chrzcielnica z XVIII wieku, ołtarze boczne, a w nich przykłady malarstwa cechowego z połowy XVII stulecia. Wschodnią pierzeję rynku otwiera ulica Rybaki, przy której mieści się neogotycki budynek Starostwa Powiatowego z roku 1910. Ponadto ciekawe są pozostałości interesującej zabudowy spichlerzowej o konstrukcji szachulcowej na placu Powstańców Wielkopolskich oraz XIX-wieczny browar, w którym tradycyjną metodą wytwarzane jest wyśmienite piwo Noteckie. Spójrz na koniec na pochylonego nad swoją kroniką Janka z Czarnkowa - najsłynniejszą postać związaną z miastem - którego rzeźba stoi na przy placu Wolności.

- turystyka_kulturowa03.jpgJeśli lubisz podziwiać rezydencje, niezwykłe zespoły pałacowe - udaj się do Goraja leżącego na terenie Gminy Czarnków. Znajdują­cy się tu neorenesansowy zamek, wzniesiony w latach 1908-1912 przez magnacką rodzinę Hochbergów, pośród unikatowego w swym układzie kompleksu rzadkich gatunków drzew - zachwyca neorokokowym wystrojem wnętrz z rzeźbioną boazerią, obrazami oraz marmurowymi kominkami z połowy XIX wieku. Wielbicieli parków dworskich zapraszamy do Brzeźna (XIX w.), Ciszkowa (XIX w.), Kuźnicy Czarnkowskiej oraz Gębic (XVIII w). W ostatnim z nich dobrze zachowany jest starodrzew, który stanowi przykład historycznego krajobrazu wiejskiego. Ponadto w Gębicach zobaczysz dwór z drugiej połowy XVIII wieku, kaplicę pw. św. Zofii z 1785 roku oraz kościół w stylu neoromańskim. Niedaleko - w Gębiczynie odnaleźć można osobliwą, murowaną zagrodę - relikt XVIII-wiecznego budownictwa olęderskiego na obrzeżach Puszczy Noteckiej. We wspomnianym wyżej Ciszkowie na uwagę zasługuje wpisany do rejestru zabytków zespół dworsko-parkowy z XVIII-wiecznym spichlerzem o konstrukcji szachulcowej.

- turystyka_kulturowa04.jpg

Kierując się na południe zawitaj koniecznie do Lubasza. Miejscowość tą wpisał na swoją mapę pod nazwą Limioseleion geo­graf Ptolemeusz. Prawdopodobnie to właśnie tutaj istniał punkt postojowy rzymskich kupców na szlaku bursztyno­wym. O dawnym osadnictwie świadczą liczne znaleziska archeologiczne z epoki neolitu oraz wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate, położone nieopodal jeziora Dużego. Przekrocz progi Sanktuarium Naro­dzenia NMP - Królowej Rodzin, miejsca licznych pielgrzy­mek z całego kraju. Późnobarokowa jednonawowa świątynia z dwiema czworobocznymi wieżami w fasadzie zachodniej, przyciąga rokoko­wym wyposażeniem wnętrza oraz bogatą dekoracją stiukową. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bo­żej z Dzieciątkiem z ok. 1600 r. Do zespołu świątynnego należy również neogotycka dzwonnica w formie czworobocznej wieży, wzniesiona w 1856 roku.

Ślady odległej historii znajdziesz także na wschodnich rubieżach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Wykopaliska z epoki kamienia i młodszej epoki brązu (kultura łu­życka) występują między innymi w Połajewie. Rocznikarskie wzmianki o tym miejscu pochodzą z przełomu XI/XII wieku. Na przestrzeni kilku stuleci wieś przechodziła w posiadanie Nałęczów Obrzyckich, rodu Czarnkowskich i Atanazego Miączyńkiego - fundatora kościoła pw. św. Michała Archanioła (wzniesiony w latach 1773­-1780), z wczesnobarokowymi rzeźbami św. Barbary, św. Katarzyny oraz niewielkim, lecz dużej wartości tryptykiem renesansowym z 1572 r. pt. „Pokłon pasterzy” pędzla Mateusza Kossiora z Poznania. W bezpośrednim sąsiedztwie świątyni usytuowane są dwie kaplice z 1907 r., które wpisano do rejestru zabytków.

- turystyka_kulturowa05.jpgHistoria największego miasta powiatu - Trzcianki sięga XIII wieku, kiedy to przy trakcie handlowym z Poznania do Kołobrzegu powstała pierwsza osada, będąca jednocześnie miejscem, w którym krzyżowały się drogi lokalne (stąd pierwotna nazwa Rozdróżka). Z uwagi na włókiennicze korzenie, warto zwiedzić w tym wiekowym ośrodku (prawa miejskie wzorowane na Magdeburgu, nadane zostały za panowania Augusta II Mocnego 3 marca 1731 roku) przebudowane lamusy tkackie przy ul. Mochnackiego - domy z przełomu XVIII/XIX wieku, dawną rytualną łaźnię żydowską z przełomu XVIII/XIX wieku przy ul. Wita Stwosza 6 oraz okazały budynek Urzędu Miejskiego, zaadaptowany w 1854 r. na Ratusz. Korzystając z okazji proponujemy udać się do neobarokowego, bazylikowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (z lat 1914-1915). Ołtarz główny z umiejscowionym w środkowym polu neobarokowym obrazem św. Jana Chrzciciela, pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku, dwa boczne - rokokowe - z końca XVIII stulecia. Jeśli poczujesz zmęczenie, znamy miejsce, w którym doskonale wypoczniesz i zregenerujesz siły - zatrzymaj się w XIX-wiecznym dworku w Smolarni, usytuowanym w zabytkowym parku z okazałym drzewostanem i najstarszym w okolicy - ponad 400-letnim dębem "Wojtkiem" o obwodzie 7,5 metra, rosnącym nad rzeką Bukówką.

- turystyka_kulturowa06.jpgWieleń - to stary gród nadnotecki. Pojawia się na kartach kroniki Jana Długosza, który wymienia go opisując wyprawy Bolesława Krzywoustego nad Noteć. W okresie panowania Kazimierza Wielkiego, warownia zyskała na znaczeniu i to właśnie w tym okresie został wybudowany zamek - jedno z ogniw obronnego łańcucha osłaniającego Wielkopolskę przed najazdami z północy. W mieście poszukaj wyciszenia we wpisanym do rejestru zabytków wczesnobarokowym kościele pw. MBW i św. Michała Archanioła z polichromowanym wnętrzem w stylu regencji z 1615 roku. Ołtarz główny pochodzi z 1637 r., natomiast powstanie rzeźbionej ambony datuje się na 1640 r. Wyjątkowym jest też pałac Sapiehów, którego budowę rozpoczął Piotr Sapieha w 1749 roku. Poza Wieleniem warto zobaczyć położony na obrzeżach Puszczy Noteckiej neoklasycystyczny zespół dworski w Dębogórze (XVIII/XIX w.). Otoczony parkiem, w którym występują trzy pomniki przyrody (jedna 500 - letnia oraz dwie 300 - letnie lipy) - stanowi jeden z najstarszych - wpisanych do rejestru zabytków - przykładów architektury rezydencjonalnej pogranicza wielkopolsko-pomorskiego. Niedaleko położone Potrzebowice, podobnie zapraszają do okazałego parku. Jego ozdobą jest dworek myśliwski z XVIII wieku.

Ziemie Gminy Drawsko od zawsze porastała puszcza, która jeszcze na początku XIX w. stanowiła olbrzymi obszar pełen trzęsawisk i bagien. Jedynie brzegi Noteci były bezleśne i nieco bardziej nadające się pod uprawę. Wzmianki o Drawsku pochodzą z dokumentu datowanego na 1298 rok, w którym Władysław Łokietek nadał między innymi tę wieś kasztelanowi Wincentemu z Nałęczów. W ciągu wieków właściciele dóbr nieustannie się zmieniali. Pozostałością po tamtych dawnych czasach, jest siedziba Urzędu Gminy (przełom XIX i XX w.). Gmach w typie okazałego pałacu miejskiego, zaprojektowano na rzucie prostokąta. 13-osiową elewację frontową, z dużymi oknami, zdobią neoklasycystyczne detale architektoniczne. Górną kondygnację wieńczy wysoki dach naczółkowy oraz dwa trójkondygnacyjne ryzality - dachy namiotowe z dekoracyjnymi lukarnami. Innym zabytkiem jest kościół pw. Serca Jezusowego z 1901 roku i zabytkowa dzwonnica przy nim. Miłośnicy sztuki sakralnej powinni zobaczyć też świątynie w Kwiejcach (1909 r.), Piłce (1869 r.) i Pęckowie (1909 r.). Przykłady XVIII-wiecznej zabudowy gospodarskiej można oglądać chociażby we wsiach Marylin, Kamiennik, Chełst.

- turystyka_kulturowa07.jpgIstotnym punktem na Twojej mapie turystycznej winien być i Krzyż Wielkopolski. Swą nazwę, a także rozwój, zawdzięcza skrzyżowaniu przebiegających tu szlaków kolejowych, sprzyjających jego rozkwitowi przez prawie 150 lat. Początki dzisiejszego miasta sięgają 1701 roku. Wówczas dzięki rodowi Sapiehów osadnictwo nowożytne przybrało na sile. Jednym z najstarszych oraz najważniejszych na terenie Krzyża Wielkopolskiego obiektów architektonicznych o charakterze zabytku, jest  dworzec kolejowy, który powstał w końcu XIX wieku. Podobnie zakwalifikować trzeba kościół pw. św. Antoniego z 1882 roku, budynek poczty z początków wieku XX - niewielki pałac miejski, z dekoracyjnym opracowaniem elewacji, czy rzeźnię z 1901 r., reprezentującą typową w owym czasie dla obiektów przemysłowych, neogotycką architekturę zamkową.

Pragniesz poznawać bogatą przeszłość naszej Małej Ojczyzny i wiedzieć znacznie więcej? Zawitaj do Muzeum Ziemi CzarnkowskiejCzarnkowie oraz Muzeum Ziemi NadnoteckiejTrzciance, które w swo­ich zbiorach posiadają interesujące eksponaty archeologiczne, etnograficzne i historyczne. Z ofertą skierowaną do Państwa, można zaznajomić się na stronach obu instytucji pod adresami: www.mck.czarnkow.pl/index.php?strona=11 i www.mzntrzcianka.pl.

Zapraszamy serdecznie!

Czy wiesz, że…

Przemierzając te strony natrafisz na nie często spotykane wspaniałe przykłady drewnianej architektury sakralnej? Poczuj unikalny klimat kościołów:

- pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Chełście - wzniesionego w 1765 r.; o konstrukcji szkieletowej, z dachem naczółkowym, stropem belkowym i ołtarzem z obrazem Matki Boskiej Rokitniańskiej, złożonym z elementów pochodzących z XVIII, XIX i XX w. wewnątrz;

- pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzierżążnie Małym - ufundowanego na początku XVII w. przez Stanisława Górkę - i pochodzącą z tego okresu wieżą; z dobudowaną w 1867 r. szachulcową absydą; konstrukcji zrębowej - od zewnątrz nieoszalowanego z niewielkim prezbiterium konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłami; dachem dwuspadowym pokrytym blachą z naczółkiem nad nawą o stropie belkowym;

- pw. Matki Boskiej Różańcowej w Dzierżążnie Wielkim - wybudowanego około 1595 r. z fundacji Piotra Czarnkowskiego; konstrukcji szkieletowej, polami wypełnionymi cegłą i otynkowanymi; murowaną zakrystią po południowej stronie i niewielką kruchtą od północy, a także niesymetrycznie ustawioną wieżą konstrukcji słupowej (z dzwonem z 1608 r.) od strony zachodniej; dachem pokrytym dachówkami, z hełmem wieży krytym gontami; stropem belkowym wewnątrz oraz ołtarzem zmontowanym współcześnie z wykorzystaniem starszych elementów, m.in. wczesnobarokowych uszaków; amboną z I poł. XVII w., prospektem organowym i instrumentem z II poł. XIX w.

- pw. Matki Boskiej Siewnej w Herburtowie - pobudowanego przez Johanna Schönecka z Górnicy w 1782 r.; konstrukcji zrębowej, wzmocnionej od zewnątrz konstrukcją szkieletową (bez wypełnienia), na której spoczywa ciężar dachu, krytego gontami; szczytem oszalowanym pionowymi deskami; stropem belkowym; ścianami wewnętrznymi obitymi boazerią i późnobarokowym ołtarzem oraz amboną w środku;

- pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hucie Szklanej - którego historia zaczyna się w 1774 r.; o konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta z dostawioną od północnego zachodu przybudówką, mieszczącą m.in. zakrystię i dachem krytym dachówkami;

- pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach - wzniesionego w 1792 r. (przy nim drewniana dzwonnica z 1826 r.) pod kierunkiem znanego w regionie cieśli Johanna Schönecka z Górnicy; konstrukcji zrębowej, wzmocnionej od zewnątrz konstrukcją szkieletową o niewypełnionych polach; z oszalowaną wieżą konstrukcji słupowej od zachodu, belkowym stropem wewnętrznym i barokowym ołtarzem głównym z początku XVIII w. ze sceną Ukrzyżowania na tle miasta, sceną Ostatniej Wieczerzy w predelli, a także trzema malowidłami na szkle z 1615 r.

Zobacz i zwiedź:

- Zespoły pałacowo-parkowe w Lubaszu, Bzowie, Sławnie
- Drewniany dwór w Gniewomierzu
- Odrestaurowany plac Pocztowy z kompleksem parkowo-rekreacyjnym w Trzciance
- Neogotycki budy­nek poczty z 1893 r. w Trzciance
- Wiatrak koźlak z połowy XIX w. w Dębem - cenny zabytek architektury technicznej
- Strzelnicę w Wieleniu - dawną siedzibę Bractwa Kurkowego, którego tradycje sięgają 1645 r.
- Kościół pw. Wszystkich Świętych w Białej
- Kościół pw. Matki Boskiej w Łomnicy z 1831 r.

 

- turystyka_kulturowa08.jpg

 

Agata Michalska
Subskrycpja:
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
dopiszwypisz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Przygotowanie treści: powiat czarnkowsko-trzcianecki
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel.: 67 253 01 60, fax: 67 253 01 78, email: promocja-am@pct.bipst.pl
NIP: 763-20-92-218, Regon: 570799510,
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x